Informació del projecte


Un any més l'Ajuntament de Sabadell, a través de la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania oferim el Programa Joves Guia als instituts de secundària de la nostra ciutat.
Joves Guia és un programa que es ve desenvolupant fa alguns anys als IES de Sabadell. 
Cada any renovem els continguts del programa, però mantenim l'essència: Millorar la convivència als centres i l'atenció a la diversitat.


Aquest any el programa conté dos mòduls: Habilitats socials i comunicació social comunitària:


MODUL D’HABILITATS SOCIALS

Les habilitats socials ajuden a que els adolescents tinguin les competències necessàries pel seu desenvolupament , per afrontar els reptes de la vida diària i els hi permeten adquirir la competitivitat necessària per assolir una transició exitosa cap a la vida adulta.


Les habilitats es poden classificar en:

- Habilitats socials e inter-personals (comunicació, empatia..)

- Habilitats cognitives ( pressa de decisions, pensament crític, auto-avaluació)

- Habilitats per gestionar emocions (auto-control, estrès..)


El jove amb habilitats socials té  capacitat d'expressar els seus propis sentiments, desitjos, opinions, o drets de forma adequada, respectant als demés, resolent amb assertivitat els problemes que li sorgeixen en una situació determinada, minimitzant la probabilitat de que es desenvolupin en el futur.

L’objectiu de les habilitats socials és el reforç social, millorar les relacions amb els altres i  han de ser practicades amb la interactuació amb altres persones.


MODUL DE COMUNICACIÓ SOCIAL COMUNITARIA 

L'alumnat podrà escollir dos itineraris per comunicar a la resta de la comunitat educativa els aprenentatges sobre convivència i diversitat que han anat descobrint: Podran escollir fer-ho a través de la música o a través del desenvolupament d'una publicació.

Si escullen fer-ho a través de la música s'endinsaran en un viatge a través dels orígens d'aquest art, tot descobrint que la música es troba al seu interior; d'aquesta manera, i a través de la experimentació amb els sons que poden emetre amb el propi cos, començaran a crear els seus propis ritmes i melodies. També recorrerem als sons amagats de la natura.
Finalment crearem una o vàries cançons amb les quals expressarem els aprenentatges d'aquesta experiència educativa.

Si escullen comunicar a la resta de la comunitat mitjançant la publicació, aprendran a pensar i expressar críticament les idees fonamentals que hauran anant descobrint al llarg dels tallers, sobre convivència i riquesa de la diversitat cultural. Aprendrem a expressar-nos a través de les eines periodístiques, literàries o gràfiques.

Sigui  el camí que escollim, farem un viatge de descobriment i maduració personal, cooperació grupal, amb molta creativitat i projecció d'idees a la comunitat educativa.

Esperem que, un any més, Joves Guia serà una experiència inoblidable

¡Endavant, Joves Guia!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Gràcies per la teva col·laboració!